0886 308 930 | БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Глоуб  Индъстрис" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение:
„Поставяне на 2 броя метални, преместваеми складове за съхранение на химикали (с обща площ 22,1 кв. м.), на територията на УПИ V, кв. 46, по регулационния план на село Батишница, община Две могили”.