МЕНЮ
Количка

Политика за поверителност

Осъзнаваме колко е важна защитата на личните ви данни и затова като отговорна и коректна компания обработваме само необходимите ни данните и въз основа на приложимото законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и Закона за защита на личните данни.

Какви ваши данни събираме и обработваме, на какво основание и с каква цел

Събраните при поръчка на сайта blain.bg лични данни от задължителните полета от формата за поръчка като име, фамилия, държава, град, пощенски код, адрес за доставка, е-мейл адрес, телефон се използват за обработване и изпълнение на направената от Вас поръчка. Тези данни обработваме на основание договорно отношение с Вас, възникнало с поръчката. За целите на доставка на поръчаните от Вас продукти, тези данни биват споделяни с фирма Европът -2000 АД, чиито куриерски услуги използваме и с която сме в договорни отношения.(повече за тяхната политика за защита на лични данни на https://www.evropat.bg).

- в гаранциония срок на продукта(ако сте закупили няколко продукта – на този продукт с най-дълга гаранция), но не по-малко от 6 години - в  този случай съхраняваме данните за данъчни и счетоводни цели на основание изпълнение на наше задължение по закон. Ако срокът за съхранение и използване на данните се определя от гаранционния срок(т.е. срокът е повече от 6 години), целта за обработване на данните е осъществяване от наша страна на поетия ангажимент за гаранционно обслужване на закупените от Вас продукти по договорните ни отношения.

- при желание от Ваша страна да Ви бъде издадена фактура като физическо лице, ние съхраняваме и обработваме вашите имена, ЕГН и адрес за данъчни и счетоводни цели и ги обработваме на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството - за срок от 10 години, считано от 1 януари на периода, следващ отчетния период. В случай, че желанието Ви е фактурата да бъде издадена на юридическо лице – тогава обработваме данните – имена на МОЛ отново на основание задължение по закон и в същия срок(10 години). Ние не използваме тези данни за други цели и не ги споделяме с други лица, фирми или организации освен със съответните държавни органи в определените в закона случаи(например, НАП).

Когато ни пишете на нашия е-мейл за връзка или ни се обаждате по телефона - предоставените лични данни (е-мейл адрес, имена, евентуално телефон, длъжност във фирмата, ако се обаждате от името на юридическо лице или организация) обработваме само и единствено за отговор на запитването Ви на основание преддоговорно отношение или договорно отношение - ако причината за контакт с нас е направена от Вас поръчка. Тези данни в случай, че не направите поръчка, ги съхраняваме в срок до 4 месеца, след което те ще бъдат изтрити.

С цел нормалното функциониране и защита сигурността на сайта, както и осигуряване на по-добро потребителско изживяване сайтът blain.bg използва "бисквитки" и проследява IP адрес. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя.  Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, не позволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някои продукт в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава blain.bg. Те не могат да послужат за идентификация - те само разпознават, че в миналото e посетен уебсайта и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции на сайта да не бъдат активни, например поръчването на продукти от сайта. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни.

По Ваше желание и с изрично Ваше съгласие ние можем да използваме е-мейл адреса ви, за да Ви изпращаме нашия електронен бюлетин с новини, промоции, специални предложения, като съхраняваме и използваме е-мейл адреса Ви до оттегляне на съгласието Ви/отписването ви за получаване на електронния бюлетин. Отново на основание дадено съгласие можем с цел участие в организирани от нас игри, томболи, конкурси с награди  да обработваме вашите имена и е-мейл адрес, евентуално и телефон за връзка, като тези данни ще съхраняваме до 1 месец след приключване на играта/томболата/конкурса. И в двата случая Вие по всяко време можете да оттеглите съгласието си, като от този момент нататък ние ще преустановим използването на тези данни и те ще бъдат изтрити. До момента на оттеглянето на съгласието Ви тези данни са били обработвани от нас законосъобразно на основание дадено от Вас съгласие.

Сайтът blian.bg е предназначен за ползване(включително извършване на поръчка на продукти) само и единствено от пълнолетни лица, т .е. навършили 18 години. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате сайта blain.bg, включително да направите поръчка(с произтичащото от това предоставяне на Ваши лични данни) без писмено разрешение от Вашите родители или настойници, което следва да ни изпратите преди поръчката и въобще преди да започнете да използвате сайта. Глоуб индъстрис ЕООД като администратор на данни не събира и не обработва лични данни на непълнолетни лица, знаейки, че те са непълнолетни. В случаите, в които сме били подведени или от нас е бил скрит фактът, че лицето е непълнолетно, не носим отговорност за каквито и да е било обстоятелства и вреди, възникнали в следствие на това подвеждане.

Като администратор на лични данни, ние от ИЛВИДИХА ЕООД сме предприели необходимите технически и организационни мерки с цел защита на личните ви данни и привеждане на дейността ни в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

Вашите права

Съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, субектът на данни има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на ИЛВИДИХА ЕООД при ползване от него на онлайн магазина blain.bg, както и на корекция на тези лични данни, ако те не са точни или верни, както и на изтриване при наличие на необходимите условия и предпоставки за това; на възражение срещу използването на личните данни, както и право да иска ограничаване на използването им.

Координати за връзка с нас:

Съгласно  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679  Ви предоставяме координати за контакт с нас като администратор:

ИЛВИДИХА ЕООД, BG160081851
гр. Пловдив, р-н Южен, ул. АСЕН ХРИСТОФОРОВ, 6, ет. 2
Тел.: 0886 308 930
e-mail: orders.ilvidiha@gmail.com

Органът в България, който следи за спазването на приложимото законодателство за защита на личните данни в България, е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg