МЕНЮ
Количка

Рекламации

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, цвят, цена или с обявената търговска марка. Моля, имайте предвид, че това е възможно само в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката и е запазен търговския вид, в който е получена, съгласно условията по чл.55 от ЗЗП. Транспротните разходи по връщане на стоката са за сметка на клиента.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена съобразно установените в гаранционната карта правила.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: фактура и/или касова бележка, протокол и други документи (снимки), установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Email за рекламации: online@blian.bg